Navegadores Compatibles

Aqui dejamos el listado de navegadores compatibles con Tugameloftzone

Internet Explorer
Internet Explorer 5 - No Compatible
Internet Explorer 6 - No Compatible
Internet Explorer 7 - No Compatible
Internet Explorer 8 - No Compatible
Internet Explorer 9 - 80% Compatible
Internet Explorer10- Compatible
Internet Explorer11 -Compatible


Mozilla Firefox
Firefox 3.0  - Compatible
Firefox 3.5  - Compatible
Firefox 3.6  - Compatible
Firefox 4     -Compatible
Firefox 5     - Compatible
Firefox 6     -  Compatible
Firefox 7     -  Compatible
Firefox 8     -  Compatible
Firefox 9     -  Compatible
Firefox10     -  Compatible
Firefox11     -  CompatibleFirefox12     -  Compatible
Firefox13    -  Compatible
Firefox14     -  Compatible
Firefox15     -  Compatible
Firefox16     -  Compatible
Firefox17    -  Compatible
Firefox18     -  Compatible
Firefox19     -  Compatible
Firefox20     -  CompatibleFirefox21     -  Compatible
Firefox22     -  Compatible
Firefox23    -  Compatible
Firefox24     -  Compatible
Firefox25    -  Compatible
Firefox26    -  Compatible
Firefox27     -  Compatible
Firefox28    -  Compatible
Firefox29     -  Compatible
Firefox30     -  Compatible
Firefox31     -  Compatible
Firefox32    -  CompatibleFirefox33     -  Compatible
Firefox34    -  Compatible
Firefox35    -  Compatible
Firefox36     -  Compatible
Firefox37     -  Compatible
Firefox38     -  Compatible
Firefox39     -  Compatible
Firefox40     -  Compatible
Firefox41    -  Compatible
Firefox42     -  Compatible
Firefox43    -  Compatible
Firefox44    -  Compatible
Firefox45     -  Compatible
Firefox46    -  Compatible
Firefox47    -  Compatible
Firefox48     -  Compatible
Firefox49     -  Compatible
Firefox50     -  Compatible
Firefox51     -  CompatibleOpera 
Opera 10.53 - No Compatible
Opera 10.60 - No Compatible
Opera 11  - No Compatible
Opera 11.5 -No Compatible
Opera 11.64
Opera 12.02
Opera 15
Opera 16
Opera 17
Opera 18
Opera 19
Opera 20
Opera 21
Opera 22
Opera 23
Opera 24
Opera 25
Opera 26
Opera 27
Opera 28
Opera 29
Opera 30
Opera 31
Opera 32
Opera 33
Opera 34
Opera 35
Opera 36
Opera 37
Opera 38
Opera 39
Opera 40
Opera 41
Opera 42
Opera 43Google Chrome

Google Chrome 11 -CompatibleSafari

Safari 5.1 - Compatible